Regulamin katalogu

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania z Katalogu stron internetowych Kamitom.pl prowadzony przez firmę Deva Group.
Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z póŸn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
Regulamin dostępny jest na stronie KAMiTOM.pl pod adresem http://kamitom.pl/regulamin.php

§2. Definicje

Użytkownik - osoba korzystająca z Katalogu w celu dodania Serwisu do Katalogu
Redaktorzy - zespół prowadzący i moderujący KAMiTOM
Katalog - serwis internetowy pod domeną KAMiTOM
Serwis - strona internetowa zgłoszona do dodania do Katalogu
Kod Aktywujący - dostarczany odpłatnie użytkownikowi kod w wiadomości SMS bądź w przypadku przelewu w wiadomości e-mail, umożliwiający zgłoszenie Serwisu do w Katalogu.

§3. Zgłoszenie strony do katalogu

Każdy użytkownik może zgłosić Serwis poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem http://www.kamitom.pl/dodaj-sklep/, akceptację Regulaminu oraz podanie Kodu Aktywującego.
Kod Aktywujący otrzymywany jest w wiadomości zwrotnej SMS bądź w przypadku przelewu w wiadomości e-mail.
Każdy Serwis może zostać dodany tylko raz do Katalogu.
Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastową publikację Serwisu w Katalogu po spełnieniu przez niego wymagań z ustępu 1. Każde zgłoszenie jest moderowane przez Redaktorów.
Serwis zostanie dodany w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia, do Katalogu jeżeli spełnia następujące warunki:
Adres domeny internetowej Serwisu jest prawidłowy i jego treść wyświetla się prawidłowo po wpisaniu go w przeglądarce.
Kategoria w której został zgłoszony Serwis jest zgodna z treścią Serwisu.
Tytuł strony, Opis oraz Słowa kluczowe podane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z treścią Serwisu. W Tytule Strony musi znaleźć się nazwa strony bądź firmy, nie mogą to być wyłącznie słowo/słowa kluczowe. Opis musi zawierać minimum 200 a maksimum 1000 znaków, nie może być zlepkiem słów po przecinku i musi opisywać zawartość danej strony.
Zabronione jest dodawanie do Katalogu, Serwisów
erotycznych.
w budowie.
nie będącym sklepem internetowym lub podobnym
łamiących polskie prawo.
dotyczących hazardu, zakładów bukmacherskich, zarabiania za pomocą surfbar, getpaid, klikania w e-mail, viagry, leków na potencje i tym podobnych.
niemających żadnej wartości, szczególnie serwisów z kilkoma artykułami na darmowej templatce z popularnego CMS'a ze słowem kluczowym w domenie!
propagujących nienawiść i przemoc.
w których przeważają reklamy nad treścią.
zawierających wirusy, trojany lub szkodliwe oprogramowanie.
stworzonych wyłącznie w celu manipulowania pozycjami stron w wyszukiwarkach tzw. zaplecz będących podstronami serwisu głównego.
umieszczonych na darmowych serwerach hostingowych lub na bezpłatnych aliasach chyba że wyróżnia je wyjątkowo użyteczna treść.
Umożliwiających oglądanie różnego rodzaju mediów naruszających prawa autorskie osób trzecich np witryny z filmami online, wyszukiwarki mp3.
będących subdomenami Serwisów, chyba że prezentują one odrebną, ciekawą treść lub tematykę.
Serwisy nie spełniające wymagań z $3 punkt 5. oraz Serwisy zawierające treści bądź linkujące do treści wymienionych w punkcie $3 punkt 6. będą odrzucane przez Redaktorów.
Serwisy w Katalogu które zawierają treści wymienione w punkcie $3 punkt 6. bądź linkujące do nich, będą usuwane z Katalogu przez Redaktorów.
W przypadkach o których mowa w punktach $3 punkt 7. oraz $3 punkt 8. opłata za SMS wysłany pod numer, bądź przelew nie podlega zwrotowi.

§4. Zarządzanie Serwisem dodanym do Katalogu

Każdy Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego Serwisu z Katalogu za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie http://KAMiTOM/kontakt.php
§5. Postanowienia końcowe

Każde zgłoszenie Serwisu do Katalogu przez Użytkownika poprzedzone jest akceptacją Regulaminu. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji od KAMiTOM, w tym materiałów reklamowych oraz informacji handlowych, na adres poczty elektronicznej podany przy zgłaszaniu Serwisu do Katalogu. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym na potrzeby realizacji świadczenia przez KAMiTOM. Zgodnie z stawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.). Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Odwołanie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z usunięciem Serwisu z Katalogu przez Redaktorów. Zgłaszanie reklamacji przez Użytkowników, a także zapytań, uwag i sugestii dotyczących Katalogu, następuje za pośrednictwem adresu email: katalogi@devagroup.pl Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Redaktorów niezwłocznie po ich zgłoszeniu. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 Lipca 2014 roku.

Dane firmy:

Masz swój sklep?

dodaj go i ciesz się z reklamy!

ostatnio dodane sklepy

Znajdź sklep z Twojej okolicy

losowe sklepy z katalogu